ГЕОМЕТРИЯ НА МАНЕЖА ЗА ОБЕЗДКА

По своята форма манежите за обездка представляват правоъгълници и в зависимост от размерите си бива 2 вида: малък и стандартен.

Позволете им да се учат, а не ги принуждавайте.”

Рей Хънт

Всеки от тях има букви, поставени на точно определени позиции от външната му страна. Буквите служат за ориентация на състезатели, съдии и публика, и спрямо тях се определя последователостта при изпълнение на упражненията.

Малкият манеж е с размери 20х40 метра и се използват за по-ниските нива на дисциплината обездка и всестранна езда. Буквите наредени по дългата стена на манежа, започвайки от точката на входа и движейки се по посока на часовниковата стрелка са както следва: А-К-Е-Н-С-М-В-F. В средната- „мислена линия“ на полето са DХG, като Х е в средата между Е и В. Тези така наречени „малки букви“ могат да липсват или да са написани до основните си събратя.

Стандартния манеж за обездка е 20х60 метра, като се използва както за дисциплината обездка, така и за дисциплината всестранна езда.  Буквите на стандартния манеж са

A-K-V-E-S-H-C-M-R-B-P-F. По дългата страна на арената, между ъглите и съседните им букви растоянието е 6 метра, а между две съседни  букви то е 12 метра. Буквете „А“ и „С“ са поставени на късата страна на манежа, на растояние 10м от ъглите и определят т. н. „централна линия“ известна още, като „средна линия“. Те имат и друга важна функция:

А – винаги се поставя на входа, а С-определя мястото на Главния съдия.

Често срещани термини от геометрията на манежа са: 1/4 линии, дълги диагонали, къси диагонали, начупени диагонали, кръгове, полукръгове и др.