БАЛКАНСКА КУПА ПО ОБЕЗДКА

10-13 септември 2020, Царацово

За турнира

Програма на състезанието