БАЛКАНСКА ЛИГА
ПО ОБЕЗДКА
BALKAN DRESSAGE
LEAGUE
2022

Първо състезание: 21-22 май 2022- First Qualifying event: 21-22 May 2022
Второ състезание: 9-10 юли 2022  – Second Qualifying event: 9-10 July 2022
Трето състезание: 6-7 август 2022 – Third Qualifying event: 6-7 August 2022
Финал: 8-11 септември 2022           – BDL Final/FEI CDI 1*: 08-11 September 2022

РЕГЛАМЕНТ НА БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА

Балканска Лига ще включва 3 двудневни квалификационни състезания и 1 четири дневен финал комбиниран с международен турнир CDI 1* и смесен отборен турнир, които ще се провеждат в периода от 1 Май до 31 Октомври всяка година и ще бъдат съобразени със спортните календари на Българска Федерация Конен Спорт и

Международната федерация по конен спорт (FEI).

Състезанията от Балканската Лигата ще включват следните категории :

  • категория Юноши до 14 г.
  • категория Юноши до 18 г.
  • категория Аматьори
  • категория Мъже/Жени
 • В състезанията ще бъдат включени и съпътстващи турнири за следните категории :
  • категория Пони
  • категория Млади ездачи
  • категория кл. „Л“/ „Гр. Б“
  • обездка за всестранна езда
  • категория Млади коне

В категориите включени в лигата ще се изпълняват следните тестове :

В категориите на съпътстващите турнири ще се изпълняват следните тестове :

Смесен отборен турнир :

Смесения отборен турнир е екпериментален формат подкрепен от FEI и EEF. В него новото е, че отборите се състоят от едно дете, един юноша, един млад ездач или Мъже/Жени. Този формат дава възможност за много по лесно формиране на отбори за отборни състезания, което за балканския регион е от съществена важност.

*Смесения отборен турнир ще се провежда в деня преди финала на Балканската Лига.

В смесения отборен турнир ще се изпълняват следните тестове :

Възрастта на конете и ездачите участващи в Балканската лига по Обездка и съпътстващите турнири, трябва да бъде в съответствие с правилата на FEI за съответната категория

Всички коне участващи в Балканската лига по Обездка и съпътстващите турнири, трябва да имат валидни ваксинации за Инфлуенца по конете (максимум 6 месеца + 21 дни) и негативен Coggins Test за период не по-дълъг от една година

Състезанията ще имат за цел:

 • подобряване и усъвършенстване на състезателите от балканския регион в дисциплината обездка в състезателна среда
 • развитие на дисциплината обездка в региона
 • разработване на нови отборни и индивидуални формати за дисциплината обездка
 • постигане на по високи резултати в дисциплината обездка на състезателите от региона

3.1. Всяко от състезанията ще носи точки на всеки тандем, както от постигнатите резултати, така и от самото участие.

3.2. Всеки тандем получава точки за участие от всеки завършен тест, както от квалификационните състезания така и от финала.

3.3. Точкова система на Балканската Лига от постигнатите резултати:

Квалификации Финал
До 50% – 2 точка 4 точка
От 50,001% до 54% – 3 точки 6 точка
От 54,001% до 58% – 4 точки 8 точка
От 58,001% до 62% – 5 точки 10 точка
От 62,001% до 66% – 6 точки 12 точка
От 66,001% до 70% – 7 точки 14 точка
От 70,001% до 74% – 8 точки 16 точка
От 74,001% до 78% – 9 точки 18 точка
Над 78% – 10 точки 20 точки

*Всеки състезател получава и по 2 точка за участие от всеки завършен тест в квалификационните състезания и 4 точки от всеки завършен тест от финала.

3.4. До финала на Балканската Лига ще се допускат тандеми участвали на поне две от квалификационните състезания и завършили поне един тест в тях.

3.5. Точките получени от финала на Балканската Лига се умножават с коефициент 2 (виж таблицата в т. 3.3).

3.6. Участието в съпътстващите турнири не носи точки за Балканската Лига и не дава право на участие във финала. Кон, който участва в категория от съпътстващия турнир и в рамките на състезанието участва и в категория от Балканската Лига със същия или различен ездач, ще има право да получи точки за Балканската Лига.

3.7 Точките в Балканската Лига се получават за тандем (Състезател/Кон). Един състезател може да участва с два коня на всяко квалификационно състезание. Ако състезател придобие квалификация с повече от един кон за финала, той/тя трябва да избере кой кон ще вземе участие на финала.

3.8. Един кон има право на участие максимум в две изпитания с двама различни ездачи в две различни категории на ден. Всеки тандем получава точки според правилата на чл.3.3 и чл.3.9. Във финала на Лигата ще може да участва само единият от двата тандема.

3.9 Резултатът на всеки тандем (Състезател/Кон), участвал в квалификационните турнири, ще бъде както следва:

Точки от КТ тест Ден 1: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 1: 2 точки

+ Точки от КТ тест Ден 2: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 2: 2 точки

ОБЩ РЕЗУЛТАТ (в точки) от квалификационния турнири

Ако тандем (Състезател/Кон) е участвал и на трите квалификационни турнира за финала ще се вземат с натрупване двата най-добри резултата от трите квалификационни турнира.

Резултатът на всеки тандем (Състезател/Кон) за финала ще бъде както следва: Точки от тест Ден 1: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 1: 4 точки

+ Точки от тест Ден 2: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 2: 4 точки

+ Точки от тест Ден Ден 3: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 3: 4 точки

ОБЩ РЕЗУЛТАТ (в точки) ОТ ФИНАЛА

Шампиона в Балканската Лига за всяка категория е тандем (Състезател/Кон), който има най-висок резултат след събиране на:

Двата най-добри РЕЗУЛТАТА (в точки) от трите квалификационни турнира

+ ОБЩ РЕЗУЛТАТ (в точки) ОТ ФИНАЛА

ОБЩ КРАЕН РЕЗУЛТАТ (в точки) за Балканската Лига

Ако две или повече тандема имат еднакъв ОБЩ КРАЕН РЕЗУЛТАТ (в точки) за

Балканската Лига, решаващ фактор за класирането ще бъде ОБЩЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАЛА (в точки).

Ако все още имаме равенство, вторият решаващ фактор ще бъдат резултатите от теста на ден 3 на финала.

Тези критерии ще определят шампиона на Балканската Лига, победителите на второ и трето място във всяка категория.

3.10. Точките в Балканската Лига се натрупват за един тандем. Ако състезател смени коня с който вече е участвал точките започват от 0 за новия тандем. Същото важи и за състезателите т.е. ако не участвал състезател подаде заявка с вече участвал кон точките започват от 0 за новия тандем.

3.11. В случай на равни точки, състезателят с по добър резултат от финала на Балканската Лига в съответната категория ще бъде обявен за шампион.

3.12. В случай на равни точки след приложеното условие по т. 9, състезателят с по добър резултат в последното изпитание от финала на Балканската Лига в съответната категория ще бъде обявен за шампион.

4.1. Организатор на Балканската Лига е Екуестриан Ивентс/Dressage.bg и Българска Федерация Конен Спорт

4.2. За всяко състезание ще има излъчен организационен комитет и подробен регламент

4.3. На участие в Балканската Купа/Лига ще имат право всички състезатели от: България, Румъния, Гърция и Турция. Организаторът си запазва правото да кани състезатели и от други Национални Федерации.

4.4. Съдийския състав на Балканската Лига ще се състои от 1 ФЕИ международен съдия минимум 3*, който ще е и президент на журито. Двама национални съдии от балканските държави и двама български национални съдии при участие на повече от 40 тандема.

4.5. При участие на по малко от 40 тандема Съдийския състав на Балканската Лига ще се състои от 1 ФЕИ международен съдия минимум 3*, който ще е и президент на журито, един национален съдия от балканските държави и един български национален съдия

4.6. Съдийския състав за финала на Балканската Лига и международен турнир CDI 1* ще се състои от 3-4 международни съдии в зависимост от броя на участниците.

4.7. Всички състезания от Балканската Лига ще се провеждат на конна база ФРИГОПАН с. Царацово.

4.8. Заявките за участие на тандемите в Балканската Лига ще се подават по електронен път чрез националните федерации на състезателите.

4.9. Заявките за участие ще могат да се подават за всички състезания през сезона от началото на сезона и ще приключват 7 дни преди дата на съответното състезание.

4.10 Състезатели подали заявки по късно от 7 дни преди дата на съответното състезание ще дължат допълнителна такса от 100 лева.

5.1. В състезанието за Балканската Лига ще участват всички категории описани в точка 3

5.2. В съпътстващи турнири ще участват всички категории описани в точка 4

5.3. Първо състезание Балканската Лига и съпътстващи турнири:

Ден 1 – Балканската Лига – програми

Ден 1 – съпътстващи турнири – програми

Ден 2 – Балканската Лига – програми

Ден 2 – съпътстващи турнири – програми

5.4. Второ състезание Балканската Лига и съпътстващи турнири:

Ден 1 – съпътстващи турнири – програми

Ден 2 – Балканската Лига – програми

Ден 2 – съпътстващи турнири – програми

Трето състезание Балканската Лига и съпътстващи турнири:

Ден 1 – Балканската Лига – програми

Ден 1 – съпътстващи турнири – програми

Ден 2 – Балканската Лига – програми

Ден 2 – съпътстващи турнири – програми

Финал Балканската Лига, Смесен отборен турнир и международен турнир CDI 1*:

Ден 1 – Смесен отборен турнир – програми

*Всеки отбор се състои от едно дете, един юноша и един млад ездач или Мъже/Жени.

Ден 2 – Балканската Лига и международен турнир CDI 1* – програми

Ден 3 – Балканската Лига и международен турнир CDI 1* – програми

Ден 4 – Балканската Лига и международен турнир CDI 1* – програми

Само за международния турнир CDI 1*

* Церемониите по награждаване ще бъдат отделни за международния турнир CDI 1* и за финала на Балканската Лига, като Церемониите по награждаване за финала на Балканската Лига ще бъде след Церемониите по награждаване за международния турнир CDI 1*.

6.1. Дати на Балканската Лига по Обездка:

 • Първо състезание – 21-22.05.2022 г.
 • Второ състезание – 09-10.07.2022 г.
 • Трето състезание – 06-07.08.2022 г.
 • Финал на БАЛКАНСКАТА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА – 08-11.09.2022 г.

6.2. Подаване на заявки за Балканската Лига по Обездка:

 • Заявки за участия в Балканската Лига по Обездка могат да се подават след 01.03.2022 г.
 • Крайната дата за подаване на заявки за участие е 7 дни преди обявената дата на съответното състезание
 • Заявки за участие не могат да се подават в деня на състезанията
 • Участници подали заявка след определения краен срок ще заплащат допълнителна такса от 100 лева
 • Заявки за участие се подават на Веляна Желязова – е-mail: bef@horsesportbg.org
 • Заявките трябва да бъдат изпратени чрез попълване на приложения формуляр
 • В заявката за участие задължително се посочват датата/датите на състезанията за който се подава заявката, както и име на състезател, име на кон, държава, и категория
 • Заявки за участие могат да се подават след 03.2022 г. за всички дати на състезанията описани в чл. 6.1
 • Участници подали заявки и заплатили такса участие за всички състезания от Балканската Лига до 05.2022 г. ще ползват 10% отстъпка от такса участие.
 • Състезател, който е подал заявка и не я отмени 7 дни преди обявената дата на съответното състезание или не стартира дължи пълния размер на такса участие

6.3. Такси участие, боксове и други:

Квалификационни състезания и съпътстващи турнири :
Таксите участие са за всяко състезание както следва:

Такса участие (на кон):
За категории Юноши до 14 г. и Понита: – 180,00 лева
За всички останали категории: – 260,00 лева

Такса бокс на кон в платка:
За всички категории: – 80,00 лева
ДДС 20%:
За всички категории:
Общо такса участие на кон:
За категории Юноши до 14 г. и Понита: – 312,00 лева с ДДС
За всички категории: – 408,00 лева с ДДС

Таксите участие за ФИНАЛА на Балканската Лига са както следва:

Такса участие (на кон):
За категории Юноши до 14 г. и Понита: – 230,00 лева
За всички останали категории: – 310,00 лева

Такса бокс на кон в платка:
За всички категории: – 80,00 лева
ДДС 20%:
За всички категории:
Общо такса участие на кон:
За категории Юноши до 14 г. и Понита: – 372,00 лева с ДДС
За всички категории: – 468,00 лева с ДДС

Допълнителни такси и услуги както следва:

 • Бокс в Конюшня – 160,00 лева
  (първият постел слама е включен в цената)
 • Такса бокс за коне неучастващи в състезанието – 120,00 лева на ден
 • Такса допинг – 40,00 лева
 • Такса гюбре – 40,00 лева на бокс
 • Такса електричество за турнирни камиони – 20,00 лева на ден
 • Допълнителен бокс – 80,00 лева на ден
 • Първи постел на талаш – 45,00 лева допълнително
 • Бала Сено – 10,00 лева
 • Бала Слама – 8,00 лева
 • Бала ТАЛАШ – 25,00 лева
 • Медицински сертификат – 80,00 лева на кон
 • Награди първо състезание – 21-22.05.2022 г.

Купи за 1-во място на всички категории за класиранията от последния

състезателен ден, предметни награди до 3-то място за класиранията от

последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.

Същото важи и за съпътстващите турнири.

 • Награди второ състезание – 09-10.07.2022 г.

Купи за 1-во място на всички категории за класиранията от последния

състезателен ден, предметни награди до 3-то място за класиранията от

последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.

Същото важи и за съпътстващите турнири.

 • Награди трето състезание – 06-07.08.2022 г.

Купи за 1-во място на всички категории за класиранията от последния

състезателен ден, предметни награди до 3-то място за класиранията от

последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.

Същото важи и за съпътстващите турнири.

 • Награди финал на БАЛКАНСКАТА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА – 08-11.09.2022 г. Общ награден фонд – 12 000 лв.

Купи, медали и парични награди от 1-во до 3-то място на всички категории за класиранията от последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.

Шампионът на БАЛКАНСКАТА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА, победителите на второ и трето място във всяка категория (вижте чл. 3.9) ще получат следните парични награди:

Шампион 2-ро Място 3-то Място
Деца предм. Награди предм. награди предм. награди
Юноши 1500 лева 1100 лева 800 лева
Аматьори 700 лева 500 лева 400 лева
Мъже/жени 2000 лева 1400 лева 1000 лева

Всички парични награди ще бъдат обложени с 10% задължителен държавен данък, който ще бъде приспаднат от посочените суми в таблицата

 • Купи и медали за шампионите на БАЛКАНСКАТА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА, както и за класиралите се на второ и трето място във всяка категория (вижте чл. 3.9)
 • Розетки до 5-то място за всички дни и всички категории

Организатора си запазва правото за промени в програмата и таксите !