БАЛКАНСКА ЛИГА
ПО ОБЕЗДКА
BALKAN DRESSAGE
LEAGUE
2023

Първо състезание: 27-28 май 2023 – First Qualifying event: 27-28 May 2023
Второ състезание: 8-9 юли 2023      – Second Qualifying event: 8-9 July 2023
Финал/FEI CDI 1*: 31.08-3.09.2023 – BDL Final/FEI CDI 1* –  31.08-03.09.2023

РЕГЛАМЕНТ НА БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА 2023

1.1 Балканска Лига 2023 ще включва 2 двудневни квалификационни състезания и 1 четири дневен финал комбиниран с международен турнир CDI 1* и EEF DRESSAGE EVOLUTION LEAGUE TEAM COMPETITION – смесен отборен турнир, които ще се провеждат в периода от 1 Май до 31 Октомври всяка година и ще бъдат съобразени със спортните календари на Българска Федерация Конен Спорт и Международната федерация по конен спорт (FEI).

1.2 Състезанията от Балканската Лигата ще включват следните категории :

  • категория Юноши до 14 г.
  • категория Юноши до 18 г.
  • категория Пони
  • категория Мъже/Жени

1.3 В състезанията ще бъдат включени и съпътстващи турнири за следните категории :

  • категория Аматьори
  • категория Млади ездачи
  • категория кл. „Л“/ „Гр. Б“
  • категория Млади коне 4, 5 и 6 годишни

1.4 В категориите включени в лигата ще се изпълняват следните тестове :

1.5 В категориите на съпътстващите турнири ще се изпълняват следните тестове :

1.6 EEF Dressage Evolution League – Смесен отборен турнир :

Смесения отборен турнир е екпериментален формат подкрепен от FEI и EEF. В него новото е, че отборите се състоят от едно дете, един юноша, един млад ездач или Мъже/Жени. Този формат дава възможност за много по лесно формиране на отбори за отборни състезания, което за балканския регион е от съществена важност.

*Смесения отборен турнир ще се провежда в деня преди финала на Балканската Лига.

1.7 В смесения отборен турнир ще се изпълняват следните тестове :

1.8 Възрастта на конете и ездачите участващи в Балканската лига по Обездка и съпътстващите турнири, трябва да бъде в съответствие с правилата на FEI за съответната категория

1.9 Всички коне участващи в Балканската лига по Обездка и съпътстващите турнири, трябва да имат валидни ваксинации за Инфлуенца по конете (максимум 6 месеца + 21 дни) и негативен Coggins Test за период не по-дълъг от една година

1.10 На всички изпитания в Балканската Лига по Обездка ще може да са се придобие квалификация за Държавният шампионат. За тандемите, който искат да придобият само квалификация за  Държавният шампионат без да участват в класиране за Балканската лига по Обездка ще се допускат само при условие, че към дата на състезанието нямат придобита такава.

2.1 Състезанията ще имат за цел:

 • подобряване и усъвършенстване на състезателите от балканския регион в дисциплината обездка в състезателна среда
 • развитие на дисциплината обездка в региона
 • разработване на нови отборни и индивидуални формати за дисциплината обездка
 • постигане на по високи резултати в дисциплината обездка на състезателите от региона

3.1. Всяко от състезанията ще носи точки на всеки тандем, както от постигнатите резултати, така и от самото участие.

3.2. Всеки тандем получава точки за участие от всеки завършен тест, както от квалификационните състезания така и от финала.

3.3. Точкова система на Балканската Лига от постигнатите резултати:

Квалификации Финал
До 50% – 2 точка 4 точка
От 50,001% до 54% – 3 точки 6 точка
От 54,001% до 58% – 4 точки 8 точка
От 58,001% до 62% – 5 точки 10 точка
От 62,001% до 66% – 6 точки 12 точка
От 66,001% до 70% – 7 точки 14 точка
От 70,001% до 74% – 8 точки 16 точка
От 74,001% до 78% – 9 точки 18 точка
Над 78% – 10 точки 20 точки

*Всеки състезател получава и по 2 точка за участие от всеки завършен тест в квалификационните състезания и 4 точки от всеки завършен тест от финала.

3.4. До финала на Балканската Лига ще се допускат тандеми участвали във всички квалификационни състезания и завършили поне един тест в тях.

3.5. Точките получени от финала на Балканската Лига се умножават с коефициент 2 (виж таблицата в т. 3.3).

3.6. Участието в съпътстващите турнири не носи точки за Балканската Лига и не дава право на участие във финала. Кон, който участва в категория от съпътстващия турнир и в рамките на състезанието участва и в категория от Балканската Лига със същия или различен ездач, ще има право да получи точки за Балканската Лига.

3.7 Точките в Балканската Лига се получават за тандем (Състезател/Кон). Един състезател може да участва с два коня на всяко квалификационно състезание. Ако състезател придобие квалификация с повече от един кон за финала, той/тя трябва да избере кой кон ще вземе участие на финала.

3.8. Един кон има право на участие максимум в две изпитания с двама различни ездачи в две различни категории на ден. Всеки тандем получава точки според правилата на чл.3.3 и чл.3.9. Във финала на Лигата ще може да участва само единият от двата тандема.

3.9 Резултатът на всеки тандем (Състезател/Кон), участвал в квалификационните турнири, ще бъде както следва:

Точки от КТ тест Ден 1: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 1: 2 точки

+ Точки от КТ тест Ден 2: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 2: 2 точки

—————————————————————–

ОБЩ РЕЗУЛТАТ (в точки) от квалификационния турнири

Резултатът на всеки тандем (Състезател/Кон) за финала ще бъде както следва:

Точки от тест Ден 1: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 1: 4 точки

+ Точки от тест Ден 2: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 2: 4 точки

+ Точки от тест Ден 3: съгласно чл.3.3

+ Точки за завършен тест Ден 3: 4 точки

—————————————————————–

ОБЩ РЕЗУЛТАТ (в точки) ОТ ФИНАЛА

Шампиона в Балканската Лига за всяка категория е тандем (Състезател/Кон), който има най – висок резултат след събиране на:

РЕЗУЛТАТА (в точки) от двата квалификационни турнира

+ ОБЩЯ РЕЗУЛТАТ (в точки) ОТ ФИНАЛА

——————————————————————-

ОБЩ КРАЕН РЕЗУЛТАТ (в точки) за Балканската Лига

Ако две или повече тандема имат еднакъв ОБЩ КРАЕН РЕЗУЛТАТ (в точки) за Балканската Лига, решаващ фактор за класирането ще бъде ОБЩИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАЛА (в точки).

Ако все още имаме равенство, вторият решаващ фактор ще бъдат резултатите от теста на ден 3 на финала.

Тези критерии ще определят шампиона на Балканската Лига, победителите на второ и трето място във всяка категория.

Точките в Балканската Лига се натрупват за един тандем. Ако състезател смени коня, с който вече е участвал, точките започват от 0 за новия тандем. Същото важи и за състезателите, т.е. ако не участвал състезател подаде заявка с вече участвал кон точките започват от 0 за новия тандем.

В случай на равни точки, състезателят с по – добър резултат от финала на Балканската Лига в съответната категория ще бъде обявен за шампион.

В случай на равни точки след приложеното условие по т. 3.9, състезателят с по – добър резултат в последното изпитание от финала на Балканската Лига в съответната  категория ще бъде обявен за шампион.

3.10. Точките в Балканската Лига се натрупват за един тандем. Ако състезател смени коня с който вече е участвал точките започват от 0 за новия тандем. Същото важи и за състезателите т.е. ако не участвал състезател подаде заявка с вече участвал кон точките започват от 0 за новия тандем.

3.11. В случай на равни точки, състезателят с по добър резултат от финала на Балканската Лига в съответната категория ще бъде обявен за шампион.

3.12. В случай на равни точки след приложеното условие по т. 3.9, състезателят с по добър резултат в последното изпитание от финала на Балканската Лига в съответната категория ще бъде обявен за шампион.

4.1. Организатор на Балканската Лига е Екуестриан Ивентс/Dressage.bg и Българска Федерация Конен Спорт

4.2. За всяко състезание ще има излъчен организационен комитет и подробен регламент

4.3. На участие в Балканската Купа/Лига ще имат право всички състезатели от: България, Румъния, Гърция и Турция. Организаторът си запазва правото да кани състезатели и от други Национални Федерации.

4.4. Съдийския състав на Балканската Лига ще се състои от 1 ФЕИ международен съдия минимум 2*, който ще е и президент на журито. Двама национални съдии от балканските държави и двама български национални съдии при участие на повече от 40 тандема.

4.5. При участие на по малко от 40 тандема Съдийския състав на Балканската Лига ще се състои от 1 ФЕИ международен съдия минимум 2*, който ще е и президент на журито, един национален съдия от балканските държави и един български национален съдия

4.6. Съдийския състав за финала на Балканската Лига и международен турнир CDI 1* ще се състои от 3-4 международни съдии в зависимост от броя на участниците.

4.7. Всички състезания от Балканската Лига ще се провеждат на конна база ФРИГОПАН с. Царацово.

4.8. Заявките за участие на тандемите в Балканската Лига ще се подават по електронен път чрез националните федерации на състезателите.

4.9. Заявките за участие ще могат да се подават за всички състезания през сезона от началото на сезона и ще приключват 7 дни преди дата на съответното състезание.

4.10 Състезатели подали заявки по късно от 7 дни преди дата на съответното състезание ще дължат допълнителна такса от 100 лева.

5.1. В състезанието за Балканската Лига ще участват всички категории описани в точка 3

5.2. В съпътстващи турнири ще участват всички категории описани в точка 4

5.3. Първо състезание Балканска Лига и съпътстващи турнири:

Ден 1 – Балканска Лига – тестове

Ден 1 – съпътстващи турнири – тестове

Ден 2 – Балканска Лига – тестове

Ден 2 – съпътстващи турнири – тестове

5.4. Второ състезание Балканска Лига и съпътстващи турнири:

Ден 1 – Балканска Лига – тестове

Ден 1 – съпътстващи турнири – тестове

Ден 2 – Балканска Лига – тестове

Ден 2 – съпътстващи турнири – тестове

5.5 Финал Балканската Лига, EEF Evolution – Смесен отборен турнир и международен турнир CDI 1*:

Ден 1 – EEF Dressage Evolution League – Смесен отборен турнир – тестове

*Всеки отбор се състои от едно дете, един юноша и един млад ездач или Мъже/Жени.

Ден 2 – Балканска Лига и международен турнир CDI 1* – тестове

Само за международния турнир CDI 1*

Ден 3 – Балканска Лига и международен турнир CDI 1* – тестове

Само за международния турнир CDI 1*

Ден 4 – Балканска Лига и международен турнир CDI 1* – тестове

Само за международния турнир CDI 1*

* Церемониите по награждаване ще бъдат отделни за международния турнир CDI 1* и за финала на Балканската Лига, като Церемониите по награждаване за финала на Балканската Лига ще бъде след Церемониите по награждаване за международния турнир CDI 1*.

6.1 Дати на Балканската Лига по Обездка:

 • Първо състезание – 27-28.05.2023 г.
 • Второ състезание – 08-09.07.2023 г.
 • Финал на БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА – 31.08-03.09.2023 г.

6.2 Подаване на заявки за Балканската Лига по Обездка:

 • Заявки за участия в Балканската Лига по Обездка могат да се подават след 01.03.2023 г.
 • Крайната дата за подаване на заявки за участие е 4 дни преди обявената дата на съответното състезание
 • Заявки за участие не могат да се подават в деня на състезанията
 • Участници подали заявка след определения краен срок ще заплащат допълнителна такса от 100 лева.
 • Заявки за участие се подават на Веляна Желязова – е-mail: bef@horsesportbg.org
 • Заявките трябва да бъдат изпратени чрез попълване на електронният формуляр, който ще бъде публикуван в Програмата на всяко състезание.
 • В заявката за участие задължително се посочват датата/датите на състезанията за който се подава заявката, както и име на състезател, име на кон, държава, и категория
 • Заявки за участие могат да се подават след 01.03.2023 г. за всички дати на състезанията описани в чл. 6.1
 • Състезател, който е подал заявка и не я отмени до 4 дни преди обявената дата на съответното състезание или не стартира дължи пълния размер на такса участие
 • Таксите участие се заплащат след потвърждение на заявката за участие по банков път на следната банкова сметка: ЕКУЕСТРИАН ИВЕНТС ООД, Обединена Българска Банка, IBAN: BG51UBBS80021021606250, BIC: UBBSBGSF. В основанието задължително се посочват имената на състезателя и името на коня.

6.3 Такси участие, боксове и други:

Таксите участие Квалификационни състезания и съпътстващи турнири :

Таксите участие са за всяко състезание са както следва:

Такса участие (за тандем):

 • За категории Юноши до 14 г. и Понита:                   – 230,00 лева
 • За всички останали категории:                                   – 330,00 лева

Такса бокс на кон в палатка:

 • За всички категории:                                                       – 80,00 лева

* първият постел слама е включен в цената

ДДС 20%:

За всички категории:

Общо такса участие за тандем:

За категории Юноши до 14 г. и Понита:                       – 372,00 лева с ДДС

За всички категории:                                                           – 492,00 лева с ДДС

Такса участие Квалификации Държавен шампионат:

Таксите участие са за всяко състезание са както следва:

 • За всички категории:                                                                 – 70,00 лева
 • Такса бокс на кон в палатка:
 • За всички категории:                                                                 – 80,00 лева

* първият постел слама е включен в цената

ДДС 20%:

За всички категории:

Общо такса участие за тандем:

За всички категории:                                                            – 180,00 лева с ДДС

* Тази такса важи за тандемите, който искат да придобият само квалификация за  Държавният шампионат без да участват в Балканската лига по Обездка.

* Ще се допускат тандеми само при условие, че към дата на състезанието нямат придобита квалификация за Държавният шампионат.

 

Таксите участие за ФИНАЛА на Балканската Лига са както следва:

Такса участие (на кон):

 • За категории Юноши до 14 г. и Понита:                   – 280,00 лева
 • За всички останали категории:                                   – 380,00 лева
 • Такса бокс на кон в палатка:
 • За всички категории:                                                      – 80,00 лева

* първият постел слама е включен в цената

ДДС 20%:

За всички категории:

Общо такса участие на кон:

За категории Юноши до 14 г. и Понита:                       – 432,00 лева с ДДС

За всички категории:                                                           – 552,00 лева с ДДС

 

Допълнителни такси и услуги както следва:

 • Бокс в Конюшня                                                                 – 160,00 лева (първият постел слама е включен в цената)
 • Такса бокс за коне неучастващи в състезанието      – 120,00 лева на ден
 • Такса допинг                                                                        –   40,00 лева
 • Такса гюбре                                                                          –   40,00 лева на бокс
 • Такса електричество за турнирни камиони                –   20,00 лева на ден
 • Допълнителен бокс                                                            –   80,00 лева на ден
 • Първи постел на талаш                                                     –   45,00 лева допълнително
 • Бала Сено                                                                              –   12,00 лева
 • Бала Слама                                                                            –   10,00 лева
 • Бала ТАЛАШ                                                                         –   25,00 лева
 • Медицински сертификат                                                  –   80,00 лева на кон
 • Награди първо състезание – 27-28.05.2023 г.
  Купи за 1-во място на всички категории за класиранията от последния състезателен ден, предметни награди до 3-то място за класиранията от последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.
  Същото важи и за съпътстващите турнири.
 • Награди второ състезание – 08 – 09.07.2023
  Купи за 1-во място на всички категории за класиранията от последния състезателен ден, предметни награди до 3-то място за класиранията от последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.
  Същото важи и за съпътстващите турнири.
 • Награди финал на БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА – 31.08 – 03.09.2023
  Общ награден фонд – 12 000 лв.
  Купи, медали и парични награди от 1-во до 3-то място на всички категории за класиранията от последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен ден.

Шампионът на БАЛКАНСКАТА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА, победителите на второ и трето място във всяка категория (вижте чл. 3.9) ще получат следните парични награди:

Шампион 2-ро Място 3-то Място
Деца предм. Награди предм. награди предм. награди
Пони предм. Награди предм. Награди предм. Награди
Юноши 1700 лева 1300 лева 1000 лева
Мъже/жени 2500 лева 1700 лева 1200 лева

Всички парични награди ще бъдат обложени с 10% задължителен държавен данък, който ще бъде приспаднат от посочените суми в таблицата

 • Купи и медали за шампионите на БАЛКАНСКАТА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА, както и за класиралите се на второ и трето място във всяка категория (вижте чл. 3.9)
 • Розетки до 5-то място за всички дни и всички категории

Организатора си запазва правото за промени в програмата и таксите !