СЪДИЙСКИ СЪСТАВ
JUDGES TEAMS

Първо състезание: 27-28 май 2023 – First Qualifying event: 27-28 May 2023
Второ състезание: 8-9 юли 2023      – Second Qualifying event: 8-9 July 2023
Финал/FEI CDI 1*: 31.08-3.09.2023   – BDL Final/FEI CDI 1* –  31.08-03.09.2023

Първо квалификационно състезание – 27-28 Май 2023 г.
First Qualifying event – 27-28 May 2023

Съдия / Judge

Eugenio Rovida
(ITA)

Eugenio Rovida е международен съдия по обездка 4* от Италия.

До миналата година бях ветеринарен лекар и санитарен директор на моята ветеринарна болница. Яздих в дисциплините обездка и всестранна езда. Съдия на международни турнири по обездка от 2010 г. и съм FEI съдия 4*.
Започнах да съдя през 1995 г. и съм пътувал наистина много, посещавайки състезания по обездка в повече от 40 различни страни по света.
Аз отговарям за италианската образователна система по обездка и все още преподавам на млади съдии.

Eugenio Rovida is 4* International Dressage Judge from Italy.

I was veterinarian surgeon and Sanitarian Director of my Vet.Hospital until last year. I was riding in Eventing and in Dressage too and I ‘m judging in international DRESSAGE SHOW since 2010 and FEI 4* judge now.
I was starting to judge in 1995 and I have travelled really a lot visiting for Dressage competitions more than 40 different COUNTRIES in the World.
I’m in charge in Italian Dressage Education System and still teaching to young Judges.

Съдия / Judge

Efi Koumpetsou
(GRE)

Efi Koumpetsou е национален съдия по обездка от Гърция ниво 4, което включва от млади коне до гранд при и параобездка. Член е на гръцката съдийска комисия за обучение на съдии. Ментор е на съдии обучаващи се за по високо ниво.
Назначена е за съдия от Сиеф (Кипър) за кипърските шампионати по обездка през 2021 и 2022 г.
Назначена е за съдия от Израелската федерация по конен спорт за провеждане на клиники по обездка свободен стил.

Efi Koumpetsou is a national dressage judge from Greece.
Dressage judge level 4 National-Young Horses up to Grand Prix + paradressage.
Member of Greek judges Committee for education of judges.
Mentor of judges for ascending level.
Appointed judge from Cyef (Cyprus) for Cypriot Championships 2021 and 2022.
Appointed judge from Israeli Equestrian Federation for freestyle clinics.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е национален съдия по Обездка и декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a national dressage judge and Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Главен сюард / Chief Seward

Иванка Минчева
(BUL)

Иванка Минчева: “Запознах се и се влюбих в конете на 18 г. От тогава съм била състезател, помощник паркур майстор, съдия по прескачае на препятствия. От 20 години съм национален стюард в дисциплините прескачане на препятствия и обездка. От 2018 г. съм FEI международен стюард. От тази година съм и международен FEI стюард в две дисциплини, ниво 2 по прескачане на препяствия и  ниво 1 по обезка.”

Ivanka Mincheva: “I met and fell in love with horses at the age of 18. Since then I have been a competitor, assistant cource designer, judge in show jumping. I have been a national steward in show jumping and dressage for 20 years since 2018. From this year I`m is International FEI Steward in two discipline International Steward Level 2 Show Jumping and International Steward Level 1 Dressage.”

Второ квалификационно състезание – 8-9 Юли 2023 г.
Second Qualifying event – 8-9 July 2023

Съдия / Judge

Freddy Leyman
(BEL)

Freddy Leyman е международен съдия 4* по обездка и 5* по параобездка от Белгия.

Той е международен съдия 4* по обездка и международен съдия за млади коне, както и международен съдия 5* по параобездка. Също така е технически делегат на международната федерация по конен спорт от много години.
Бил е в съдийския състав на редица престижни състезания:
– The FEI Paralympic Games in London (2012)
– The WEG / Para-Dressage in Caen (2014)
Съдил е повече от 30 Международни и регионални шампионати, както и е заемал длъжността технически делегат на международната федерация по конен спорт на повече от 30 шампионата по света.
В цивилния живот неговата професия е инжинер конструктор.

Freddy Leyman is 4* International Dressage and Paradressage Judge from Belgium

He is a FEI Dressage Judge 4* also Young Horses and FEI Para-Dressage Judge 5*.
FEI Technical Delegate for many years.
He was on the judging panel of many prestigious competitions:
– The FEI Paralympic Games in London (2012)
– The WEG / Para-Dressage in Caen (2014)
Judged more than 30 FEI Continental Dressage Championships and Regional Games.
FEI Technical Delegate at more than 30 other Continental Dressage Championships and Regional Games.
His profession is a Engineer in Constructions.

Съдия / Judge

Efi Koumpetsou
(GRE)

Efi Koumpetsou е национален съдия по обездка от Гърция ниво 4, което включва от млади коне до гранд при и параобездка. Член е на гръцката съдийска комисия за обучение на съдии. Ментор е на съдии обучаващи се за по високо ниво.
Назначена е за съдия от Сиеф (Кипър) за кипърските шампионати по обездка през 2021 и 2022 г.
Назначена е за съдия от Израелската федерация по конен спорт за провеждане на клиники по обездка свободен стил.

Efi Koumpetsou is a national dressage judge from Greece.
Dressage judge level 4 National-Young Horses up to Grand Prix + paradressage.
Member of Greek judges Committee for education of judges.
Mentor of judges for ascending level.
Appointed judge from Cyef (Cyprus) for Cypriot Championships 2021 and 2022.
Appointed judge from Israeli Equestrian Federation for freestyle clinics.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е национален съдия по Обездка и декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a national dressage judge and Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Главен сюард / Chief Seward

Иванка Минчева
(BUL)

Иванка Минчева: “Запознах се и се влюбих в конете на 18 г. От тогава съм била състезател, помощник паркур майстор, съдия по прескачае на препятствия. От 20 години съм национален стюард в дисциплините прескачане на препятствия и обездка. От 2018 г. съм FEI международен стюард. От тази година съм и международен FEI стюард в две дисциплини, ниво 2 по прескачане на препяствия и  ниво 1 по обезка.”

Ivanka Mincheva: “I met and fell in love with horses at the age of 18. Since then I have been a competitor, assistant cource designer, judge in show jumping. I have been a national steward in show jumping and dressage for 20 years since 2018. From this year I`m is International FEI Steward in two discipline International Steward Level 2 Show Jumping and International Steward Level 1 Dressage.”

Финал Балканска Лига по Обездка и Международен Турнир CDI 1*
31.08-03.09.2023 г.
Final Balkan Dressage League and FEI CDI 1*
31.08-3.09.2023

Съдия / Judge

Peter Hansaghy
(HUN)

Peter Hansaghy е 4* международен съдия по обездка от Унгария

Започнах да яздя на 11 годишна възраст. Състезавах се 24 години в дисциплините обездка и прескачане на препятствия. Треньор ми беше Тамаш Немети, офицер от кавалерията , племенник на известния треньор на националния отбор на САЩ, Берталан де Немемти. Станах международен съдия по обездка през 1989 г., а през 1992 г. станах международен съдия 4 *. От 2003 г. съм международен съдия по обездка и за млади коне. Аз съм в състава на учителите съдии на FEI Solidarity Department.
Съдил съм над 200 CDI, CDIO, CDI-W. Четири пъти съм бил в съдийския състав на Балканските първенства. Моята професия е дипломиран икономист, международен експерт по туризъм и маркетинг. Освен международен съдия по конен спорт в практическия живот, аз преподавам в различни университети и колежи от 31 години.

Peter Hansaghy is a 4* international dressage judge from Hungary.

I started to ride with 11. I competed for 24 years in dressage and in show jumping. My trainer was Tamás Némethy, cavalry (hussar) officer, nephew of the famous US National Team Coach, Bertalan de Né¬me¬thy. I became candidate international judge (3*) in dressage in 1989, international judge (4*) in 1992. Since 2003. I am on the list of FEI dressage judges for young horses as well. I am on the panel of tutor judges of FEI Solidarity Department.

I judged more than 200 CDIs, CDIOs, CDI-Ws and four times on Balkan Championships. My profession is dipl. economist, international expert in tourism and marketing. Beside working in the practical life, I am tea­ching on different universities and colleges since 31 years.

Съдия / Judge

Barbara Ardu
(ITA)

Barbara Ardu е 4* международен съдия по обездка от Италия с над 27 годишен опит.
Тя е ръководител на отдела за обучение на FISE (Италянската федерация по конен спорт) и е координатор за пара конен спорт.

Barbara Ardu is a 4* international dressage judge from Italy with over 27 years of experience.
She is the Head of Education department in the FISE (Italian Equestrian Federation) and she is the para-equestrian coordinator.

Съдия / Judge

Maja Stukelj
(SLO)

Maja Stukelj е 4* международен съдия по обездка от Словения.

Роден съм в Любляна, Словения. Започнах да язда през 1970 година.
Първите ми състезания бяха по прескачане на препятвсвия и няколко по обездка.
Завършила съм в спорният Университет на Любляна специалност конен спорт.
През 1978 г. започнах да съди Национални състезания по прескачане на препятвсвия.
През 1980 г. започнах да работя в Конната база в Липица, като работих с едни най-добри тренаьори по обездка г-н Георг Уол. Работата с него остави голям отпечатък в бъдещата ми философия при работата с коне.
През 1985 г. завърших последното съдиски нива от 1-во до 3-то и се дипломирах като национален съдия по прескачане на препятвсвия и обездка.
През 1996 станах 3* международен Съдия по прескачане на препятвсвия и обездка, а през 2000 г. 4* международен Съдия.
До момента съм съдила над 150 международен турнира в най различни категории,
включващи Балкански шампионати, SEA Games, Европейски първенства за понита,деца,юноши, млади ездачи и шампионати за млади коне.
От 2011 г. съм технически делегат на FEI.
От 2015 г. са съм част от екипа за обучение в FEI и обучавам съдии в Молдова, Латвия, Литва и др.

Maja Stukelj is a 4* international dressage judge from Slovenia.

I was born in Ljubljana, Slovenia. I start riding in 1970.
My first competitions were show jumping and a few dressage events.
I graduated from the controversial University of Ljubljana majoring in equestrian sports.
In 1978 I started judging National Show Jumping Competitions.
In 1980, I started working at the Horse Base in Lipitza, working with some of the best dressage trainers, Mr. Georg Wall. Working with him left a big mark on my future philosophy in working with horses.
In 1985 I completed the final judging levels from 1st to 3rd and graduated as a national show jumping and dressage judge.
In 1996 I became a 3* international Judge in show jumping and dressage, and in 2000 a 4* international Judge.
So far, I have judged over 150 international tournaments in various categories,
including Balkan Championships, SEA Games, European Championships for ponies, children, juniors, young riders and championships for young horses.
Since 2011 I have been a technical delegate of the FEI.
Since 2015, I have been part of the FEI training team and train judges in Moldova, Latvia, Lithuania, etc.

Главен стюард / Chief Steward

Anastasia Matsinopoulou
(GRE)

Anastasia Matsinopoulou е 2* международен стюард по обездка от Гърция.

Аз съм национален съдия по обездка от 1999 г. и международен стюард към FEI от 2004 г.

Участвах като помощник стюард/главен стюард във всички гръцки и балкански първенства, които се провеждаха в Гърция.

През септември 2022 г. бях помощник-главен стюард на Балканския шампионат по обездка, който се проведе в Румъния.

Anastasia Matsinopoulou is a 2* international FEI steward from Greece.

I’m a National Dressage Judge since 1999 and FEI steward since 2004.

I was involved as assistant Steward or Chief Steward in all Greek Championships and Balkan Championships that took place in Greece.

Ιn September 2022 I was Assistant Chief Steward at the Balkan Equestrian Dressage Championships, that took place in Romania.