СЪДИЙСКИ СЪСТАВ
JUDGES TEAMS

Първо състезание: 27-28 май 2023 – First Qualifying event: 27-28 May 2023
Второ състезание: 8-9 юли 2023      – Second Qualifying event: 8-9 July 2023
Финал/FEI CDI 1*: 31.08-3.09.2023   – BDL Final/FEI CDI 1* –  31.08-03.09.2023

Първо квалификационно състезание – 27-28 Май 2023 г.
First Qualifying event – 27-28 May 2023

Съдия / Judge

Eugenio Rovida
(ITA)

Eugenio Rovida е международен съдия по обездка 4* от Италия.

До миналата година бях ветеринарен лекар и санитарен директор на моята ветеринарна болница. Яздих в дисциплините обездка и всестранна езда. Съдия на международни турнири по обездка от 2010 г. и съм FEI съдия 4*.
Започнах да съдя през 1995 г. и съм пътувал наистина много, посещавайки състезания по обездка в повече от 40 различни страни по света.
Аз отговарям за италианската образователна система по обездка и все още преподавам на млади съдии.

Eugenio Rovida is 4* International Dressage Judge from Italy.

I was veterinarian surgeon and Sanitarian Director of my Vet.Hospital until last year. I was riding in Eventing and in Dressage too and I ‘m judging in international DRESSAGE SHOW since 2010 and FEI 4* judge now.
I was starting to judge in 1995 and I have travelled really a lot visiting for Dressage competitions more than 40 different COUNTRIES in the World.
I’m in charge in Italian Dressage Education System and still teaching to young Judges.

Съдия / Judge

Efi Koumpetsou
(GRE)

Efi Koumpetsou е национален съдия по обездка от Гърция ниво 4, което включва от млади коне до гранд при и параобездка. Член е на гръцката съдийска комисия за обучение на съдии. Ментор е на съдии обучаващи се за по високо ниво.
Назначена е за съдия от Сиеф (Кипър) за кипърските шампионати по обездка през 2021 и 2022 г.
Назначена е за съдия от Израелската федерация по конен спорт за провеждане на клиники по обездка свободен стил.

Efi Koumpetsou is a national dressage judge from Greece.
Dressage judge level 4 National-Young Horses up to Grand Prix + paradressage.
Member of Greek judges Committee for education of judges.
Mentor of judges for ascending level.
Appointed judge from Cyef (Cyprus) for Cypriot Championships 2021 and 2022.
Appointed judge from Israeli Equestrian Federation for freestyle clinics.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е национален съдия по Обездка и декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a national dressage judge and Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Второ квалификационно състезание – 8-9 Юли 2023 г.
Second Qualifying event – 8-9 July 2023

Съдия / Judge

Freddy Leyman
(BEL)

Freddy Leyman е международен съдия 4* по обездка и 5* по параобездка от Белгия.

Той е международен съдия 4* по обездка и международен съдия за млади коне, както и международен съдия 5* по параобездка. Също така е технически делегат на международната федерация по конен спорт от много години.
Бил е в съдийския състав на редица престижни състезания:
– The FEI Paralympic Games in London (2012)
– The WEG / Para-Dressage in Caen (2014)
Съдил е повече от 30 Международни и регионални шампионати, както и е заемал длъжността технически делегат на международната федерация по конен спорт на повече от 30 шампионата по света.
В цивилния живот неговата професия е инжинер конструктор.

Freddy Leyman is 4* International Dressage and Paradressage Judge from Belgium

He is a FEI Dressage Judge 4* also Young Horses and FEI Para-Dressage Judge 5*.
FEI Technical Delegate for many years.
He was on the judging panel of many prestigious competitions:
– The FEI Paralympic Games in London (2012)
– The WEG / Para-Dressage in Caen (2014)
Judged more than 30 FEI Continental Dressage Championships and Regional Games.
FEI Technical Delegate at more than 30 other Continental Dressage Championships and Regional Games.
His profession is a Engineer in Constructions.

Съдия / Judge

Efi Koumpetsou
(GRE)

Efi Koumpetsou е национален съдия по обездка от Гърция ниво 4, което включва от млади коне до гранд при и параобездка. Член е на гръцката съдийска комисия за обучение на съдии. Ментор е на съдии обучаващи се за по високо ниво.
Назначена е за съдия от Сиеф (Кипър) за кипърските шампионати по обездка през 2021 и 2022 г.
Назначена е за съдия от Израелската федерация по конен спорт за провеждане на клиники по обездка свободен стил.

Efi Koumpetsou is a national dressage judge from Greece.
Dressage judge level 4 National-Young Horses up to Grand Prix + paradressage.
Member of Greek judges Committee for education of judges.
Mentor of judges for ascending level.
Appointed judge from Cyef (Cyprus) for Cypriot Championships 2021 and 2022.
Appointed judge from Israeli Equestrian Federation for freestyle clinics.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е национален съдия по Обездка и декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a national dressage judge and Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Финал Балканска Лига по Обездка и Международен Турнир CDI 1*
31.08-03.09.2023 г.
Final Balkan Dressage League and FEI CDI 1*
31.08-3.09.2023

error: Alert: Content is protected !!