ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
CDI 1*, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIYH

3-6 септември 2020, Царацово

Медийно отразяване

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

03.09.2020

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО. Част 1

04.09.2020

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО. Част 2

04.09.2020

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО, Част 1

05.09.2020

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО, Част 2

05.09.2020

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

06.09.2020