МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР 2023
CDI 1*, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIYH

31 Август – 3 Септември 2023, Конна База Фригопан, с. Царацово

31 August – 3 September 2023, Frigopan Equestrian Center, Tsatatsovo

EEF Evolution League отборно състезание

Отборно състезание

Състав на отборите

Всеки отбор се състои от минимум трима (3) и максимум четирима (4) спортисти от категориите “Пони ездачи”, “Деца”, “Юноши”, “Млади ездачи” или “Мъже/Жени”, като всяка категория има максимум по един представител. Всички спортисти и коне трябва да са регистрирани в FEI и надлежно регистрирани от своята национална федерация.

Спортистите могат да бъдат от една и съща държава, но това не е задължително. Спортисти от различни нации могат да съставят отбор.

Стартовият ред на отборите се определя чрез обикновен жребий.

Състезател, който не е част от нито един отбор или е член на отбор, но се състезава с втори кон, ще стартира след всички спортисти от отбора, следващи състезанието в собствената си възрастова група.

Стартовият ред на спортистите е следният: първо стартират всички ездачи на понита, след това всички деца, след това всички юноши, след това всички млади ездачи и накрая всички възрастни.

Спортистите ще изпълняват следните тестове:

  • Пони ездачи: Отборен тест
  • Деца: Ездачи: Отборен тест
  • Юноши: Отборен тест
  • Млади ездачи: Отборен тест
  • Мъже/Жени: Приз Сен Жорж:
Класиране:

Класирането на отбора се определя, както следва:

Във всяка категория състезателите на отбора получават точки, както следва: Най-добре класираният състезател в своята категория получава точки, равни на броя на състезателите от отбора, които участват. Вторият класиран спортист получава точки, равни на броя на отборите минус един и т.н.

Класирането на отборите се определя, като се сумират точките на тримата състезатели от отбора с максимален брой точки.

Ако има равенство за някое място, решаващ фактор ще бъде натрупаният ФИНАЛЕН РЕЗУЛТАТ в % на тримата най-добри спортисти от отбора. Ако все още има равенство, отборите ще бъдат поставени на равни места.

Мениджър на отбора

Всеки отбор трябва да декларира мениджър на отбора. Мениджърът на Отбора трябва да е пълнолетен. Мениджърът на отбора може да бъде и член на отбора, който е спортист.

Мениджърът на отбора е говорител и определен представител на даден отбор.

Деклариране на отборите

Мениджърът на отбора декларира името на своя отбор и неговите членове на техническата конференция, но не по-късно от тридесет (30) минути след инспекцията на конете.

Замяната на спортисти и/или коне се разрешава не по-късно от един (1) час преди началото на отборното състезание. Тази молба за замяна трябва да бъде представена на председателя на СК за одобрение.

Ако даден спортист е заявен с два (2) различни коня в различни категории, той може да реши в кое отборно състезание на EEF ще участва. Такъв спортист може да участва само в едно (1) отборно състезание на EEF, но има право на индивидуално класиране и с двата коня в двете категории.