Държавен Шампионат
по Обездка 2022

Държавно първенство по обездка за юноши до 14 год., юноши до 18 год., пони ездачи и клас Н – 4/5/6 годишни коне и съпътстващи турнири клас Т, Млади ездачи, клас Л, гр. Б и аматьори

От 29 Септември до 1 Октомври 2022 г. на КСБ Фригопан в с. Царацово ще се проведе Държавно Първенство по Обездка за категории юноши до 14 год., юноши до 18 год., пони ездачи и клас Н – 4/5/6 годишни коне и съпътстващи турнири клас Т, Млади ездачи, клас Л, гр. Б и аматьори .

Съдийски състав: Ефи Компетсу –  Гърция, Анка Богдан – Ръмъния, Юри Вълев и Христо Георгиев.

През трите дни на първенството състезатели ще премерят сили както в Държавното Първенство, така и в съпътстващите турнири.

29 Септември – 1 Октомври 2022 г.

КСБ Фригопан, с. Царацово

Съдия

Анка Богдан
(Румъния)

Съдия

Ефи Компетсу
(Гърция)

Съдия

Юри Вълев
(България)

Съдия

Христо Георгиев
(България)

ПРОГРАМА

28.10.2022 – Сряда
– Посрещане на конете
29.10.2022 – Четвъртък30.10.2022 – Петък …… часа
09:00 часа – Ветеринарен преглед на конете
10:30 часа – Техническа конференция
12:00 часа:
– Изпитание за ДП юноши 14 год. – Предварителен тест за деца А
– Изпитание за ДП юноши 18 год. – Отборен тест за юноши
– Изпитание за СТ клас Т                  – Приз Сен Жорж
– Изпитание за СТ Млади ездачи   – Отборен тест за Млади ездачи
– Изпитание за СТ клас Л                  – Индивидуален тест за деца – клас Л
– Изпитание за СТ гр. Б                      – Индивидуален тест за деца – група Б
– Изпитание за ДП клас Пони          – 4 год. коне – Пони
– Изпитание за ДП клас Н                 – 4 год. коне 4 год. коне
08:00 часа – Късен ветеринарен преглед
09:00 часа:
– Изпитание за ДП юноши 14 год.         – Отборен тест за деца
– Изпитание за ДП юноши 18 год.         – Индивидуален тест за юноши
– Изпитание за СТ клас Л 7 год. коне    – Предварителен – клас Л
– Изпитание за СТ гр. Б 7 год. коне       – Предварителен – група Б
– Изпитание за СТ клас Т                          – Междинна категория I
– Изпитание за СТ Млади ездачи           – Индивидуален тест за Млади ездачи
– Изпитание за ДП клас Пони                 – Втори тест за 4 г. коне – Пони
– Изпитание за ДП клас Н 4 год. коне   – Втори тест за 4 г. коне
– Изпитание за ДП клас Н 6 год. коне   – 6 год. коне – Предварителен
– Изпитание за ДП клас Н 5 год. коне   – 5 год. коне – Предварителен
– Изпитание за СТ клас аматьори           – 5 год. коне – Предварителен(аматьори)
01.10.2022 – Събота …… часа
– Изпитание за ДП клас Пони                   – Предварителен тест за деца А Пони
– Изпитание за ДП юноши 14 год.            – Индивидуален тест за деца
– Изпитание за ДП юноши 18 год.            – Свободен стил юноши
– Изпитание за СТ Млади ездачи              – Свободен стил Млади ездачи
– Изпитание за СТ клас Т                             – Свободен стил Междинна категория I
– Изпитание за СТ клас Л 7 год. коне       – Финал клас Л
– Изпитание за СТ група Б 7 год. коне     – Финал група Б
– Изпитание за ДП клас Н 6 год. коне     – 6 год. коне – Финал
– Изпитание за ДП клас Н 5 год. коне     – 5 год. коне – Финал
– Изпитание за СТ аматьори 5 год. коне – Финал (аматьори)

Снимки