МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
CDI 1*, CDICh, CDIJ, CDIY

7-9 юни 2019, Царацово

Медийно отразяване

Предаване на живо

През 2019 година първото издание на международния турнир по обездка беше излъчван на живо през всичките дни на състезанието. Резултата е голям зрителски интерес и достъпност на конния спорт от масовата аудитория:

7.06.2019
8.06.2019
9.06.2019
Гледаемост по време и географско местоположение
Гледаемост по аудитория
Гледаемост по време и видове устройства
Гледаемост по време и видове устройства