МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР 2024
CDI 1*, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIYH

23-25 Август  2024, Конна База Фригопан, с. Царацово

23-25 August 2024, Frigopan Equestrian Center, Tsatatsovo

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Съдия / Judge

Freddy Leyman
(BEL)

Freddy Leyman е международен съдия 4*/YH по обездка и 5* по параобездка от Белгия.

Той е международен съдия 4* по обездка и международен съдия за млади коне, както и международен съдия 5* по параобездка. Също така е технически делегат на международната федерация по конен спорт от много години.
Бил е в съдийския състав на редица престижни състезания:
– The FEI Paralympic Games in London (2012)
– The WEG / Para-Dressage in Caen (2014)
Съдил е повече от 30 Международни и регионални шампионати, както и е заемал длъжността технически делегат на международната федерация по конен спорт на повече от 30 шампионата по света.
В цивилния живот неговата професия е инжинер конструктор.

Freddy Leyman is 4*/YH International Dressage and Paradressage Judge from Belgium

He is a FEI Dressage Judge 4* also Young Horses and FEI Para-Dressage Judge 5*.
FEI Technical Delegate for many years.
He was on the judging panel of many prestigious competitions:
– The FEI Paralympic Games in London (2012)
– The WEG / Para-Dressage in Caen (2014)
Judged more than 30 FEI Continental Dressage Championships and Regional Games.
FEI Technical Delegate at more than 30 other Continental Dressage Championships and Regional Games.
His profession is a Engineer in Constructions.

Съдия / Judge

Adriaan F. Hamoen
(NED)

Adriaan Hamoen е 4*/YH международен съдия по обездка от Нидерландия.

„Казвам се Адриан Хамоен, живея в Холандия в град Арнем.
Винаги съм се занимавал с обездка, както като ездач, така и като съдия, в допълнение към работата ми от началното образование.
Сега, когато съм пенсионер, имам още повече време да се посветя на този красив спорт в дисциплината обездка.
От 2003 г. съм номиниран от нашата федерация по конен спорт за международен съдия на ФЕИ. за да достигна в крайна сметка правомощия за ниво 3 (4*) и също така ми беше позволено да съдийствам на различни шампионати за младежи и млади коне”

Успех на всички участници по време на този CDI!

Adriaan Hamoen is 4*/YH International Dressage Judge from Netherlands

“My name is Adriaan Hamoen, living in the Netherlands in the city of Arnhem.
I have always been involved in equestrian dressage, both as a rider and as a judge, in addition to my work in primary education.
Now that I am retired, I have even more time to devote to our beautiful dressage sport.
From 2003, I have been nominated by our equestrian federation to
progress as an FEI judge to eventually obtain Level 3 (4*) authority and have also been allowed to judge at various Youth and Young Horse championships”

All participants good luck during this CDI!

Съдия / Judge

Jeannette Wolfs
(NED)

Jeannette Wolfs е 3*/YH международен съдия по обездка от Нидерландия.

“Аз съм съдия ниво 2 (3*) за обездка и млади коне и ниво 4 (5*) за пара обездка.”

Jeannette Wolfs is a 3*/YH* international dressage judge from Nederlands.

I am Level 2 (3*) judge for dressage and Young Horses and Level 4 (5*) for Para-Dressage.

Главен стюард / Chief Steward

Anastasia Matsinopoulou
(GRE)

Anastasia Matsinopoulou е 2* международен стюард по обездка от Гърция.

Аз съм национален съдия по обездка от 1999 г. и международен стюард към FEI от 2004 г.

Участвах като помощник стюард/главен стюард във всички гръцки и балкански първенства, които се провеждаха в Гърция.

През септември 2022 г. бях помощник-главен стюард на Балканския шампионат по обездка, който се проведе в Румъния.

Anastasia Matsinopoulou is a 2* international FEI Dressage steward from Greece.

I’m a National Dressage Judge since 1999 and FEI steward since 2004.

I was involved as assistant Steward or Chief Steward in all Greek Championships and Balkan Championships that took place in Greece.

Ιn September 2022 I was Assistant Chief Steward at the Balkan Equestrian Dressage Championships, that took place in Romania.

Стюард / Seward

Иванка Минчева
(BUL)

Иванка Минчева е 1* международен стюард по обездка от България.

“Запознах се и се влюбих в конете на 18 г. От тогава съм била състезател, помощник паркур майстор, съдия по прескачае на препятствия. От 20 години съм национален стюард в дисциплините прескачане на препятствия и обездка. От 2018 г. съм FEI международен стюард. От тази година съм и международен FEI стюард в две дисциплини, ниво 2 по прескачане на препяствия и  ниво 1 по обезка.”

Ivanka Mincheva is a 1* international FEI Dressage steward from Bulgaria.

“I met and fell in love with horses at the age of 18. Since then I have been a competitor, assistant cource designer, judge in show jumping. I have been a national steward in show jumping and dressage for 20 years since 2018. From this year I`m is International FEI Steward in two discipline International Steward Level 2 Show Jumping and International Steward Level 1 Dressage.”

Стюард / Steward

Deniz Halide Erdil
(TUR)

Deniz Halide Erdil е 1* международен стюард по обездка от Турция.

Deniz Halide Erdil is a 1* international FEI Dressage steward from Turkey.