МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР 2023
CDI 1*, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIYH

31 Август – 3 Септември 2023, Конна База Фригопан, с. Царацово

31 August – 3 September 2023, Frigopan Equestrian Center, Tsatatsovo

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Съдия / Judge

Peter Hansaghy
(HUN)

Peter Hansaghy е 4* международен съдия по обездка от Унгария

Започнах да яздя на 11 годишна възраст. Състезавах се 24 години в дисциплините обездка и прескачане на препятствия. Треньор ми беше Тамаш Немети, офицер от кавалерията , племенник на известния треньор на националния отбор на САЩ, Берталан де Немемти. Станах международен съдия по обездка през 1989 г., а през 1992 г. станах международен съдия 4 *. От 2003 г. съм международен съдия по обездка и за млади коне. Аз съм в състава на учителите съдии на FEI Solidarity Department.
Съдил съм над 200 CDI, CDIO, CDI-W. Четири пъти съм бил в съдийския състав на Балканските първенства. Моята професия е дипломиран икономист, международен експерт по туризъм и маркетинг. Освен международен съдия по конен спорт в практическия живот, аз преподавам в различни университети и колежи от 31 години.

Peter Hansaghy is a 4* international dressage judge from Hungary.

I started to ride with 11. I competed for 24 years in dressage and in show jumping. My trainer was Tamás Némethy, cavalry (hussar) officer, nephew of the famous US National Team Coach, Bertalan de Né¬me¬thy. I became candidate international judge (3*) in dressage in 1989, international judge (4*) in 1992. Since 2003. I am on the list of FEI dressage judges for young horses as well. I am on the panel of tutor judges of FEI Solidarity Department.

I judged more than 200 CDIs, CDIOs, CDI-Ws and four times on Balkan Championships. My profession is dipl. economist, international expert in tourism and marketing. Beside working in the practical life, I am tea­ching on different universities and colleges since 31 years.

Съдия / Judge

Barbara Ardu
(ITA)

Barbara Ardu е 4* международен съдия по обездка от Италия с над 27 годишен опит.
Тя е ръководител на отдела за обучение на FISE (Италянската федерация по конен спорт) и е координатор за пара конен спорт.

Barbara Ardu is a 4* international dressage judge from Italy with over 27 years of experience.
She is the Head of Education department in the FISE (Italian Equestrian Federation) and she is the para-equestrian coordinator.

Съдия / Judge

Maja Stukelj
(SLO)

Maja Stukelj 4* международен съдия по обездка от Словения.

Роден съм в Любляна, Словения. Започнах да язда през 1970 година.
Първите ми състезания бяха по прескачане на препятвсвия и няколко по обездка.
Завършила съм в спорният Университет на Любляна специалност конен спорт.
През 1978 г. започнах да съди Национални състезания по прескачане на препятвсвия.
През 1980 г. започнах да работя в Конната база в Липица, като работих с едни най-добри тренаьори по обездка г-н Георг Уол. Работата с него остави голям отпечатък в бъдещата ми философия при работата с коне.
През 1985 г. завърших последователно съдиски нива от 1-во до 3-то и се дипломирах като национален съдия по прескачане на препятвсвия и обездка.
През 1996 станах 3* международен Съдия по прескачане на препятвсвия и обездка, а през 2000 г. 4* международен Съдия.
До момента съм съдила над 150 международни турнира в най различни категории,
включващи Балкански шампионати, SEA Games, Европейски първенства за понита, деца, юноши, млади ездачи и шампионати за млади коне.
От 2011 г. съм технически делегат на FEI.
От 2015 г. са съм част от екипа за обучение във FEI и обучавам съдии в Молдова, Латвия, Литва и др.

Maja Stukelj is a 4* international dressage judge from Slovenia.

I was born in Ljubljana, Slovenia. I started riding in 1970.
My first competitions were show jumping and a few dressage events.
I graduated from the controversial University of Ljubljana majoring in equestrian sports.
In 1978 I started judging National Show Jumping Competitions.
In 1980, I started working at the Horse Base in Lipitza, working with some of the best dressage trainers, Mr. Georg Wall. Working with him left a big mark on my future philosophy in working with horses.
In 1985 I completed the final judging levels from 1st to 3rd and graduated as a national show jumping and dressage judge.
In 1996 I became a 3* international Judge in show jumping and dressage, and in 2000 a 4* international Judge.
So far, I have judged over 150 international tournaments in various categories,
including Balkan Championships, SEA Games, European Championships for ponies, children, juniors, young riders and championships for young horses.
Since 2011 I have been a technical delegate of the FEI.
Since 2015, I have been part of the FEI training team and train judges in Moldova, Latvia, Lithuania, etc.

Главен стюард / Chief Steward

Anastasia Matsinopoulou
(GRE)

Anastasia Matsinopoulou е 2* международен стюард по обездка от Гърция.

Аз съм национален съдия по обездка от 1999 г. и международен стюард към FEI от 2004 г.

Участвах като помощник стюард/главен стюард във всички гръцки и балкански първенства, които се провеждаха в Гърция.

През септември 2022 г. бях помощник-главен стюард на Балканския шампионат по обездка, който се проведе в Румъния.

Anastasia Matsinopoulou is a 2* international FEI steward from Greece.

I’m a National Dressage Judge since 1999 and FEI steward since 2004.

I was involved as assistant Steward or Chief Steward in all Greek Championships and Balkan Championships that took place in Greece.

Ιn September 2022 I was Assistant Chief Steward at the Balkan Equestrian Dressage Championships, that took place in Romania.