ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ
ПО ОБЕЗДКА
29.09-01.10.2022

29 Септември – 1 Октомври 2022 г.
КСБ Фригопан, с. Царацово

Ден 1:
29 Септември 2022

Ден 2:
30 Септември 2022

Ден 3:
01 Октомври 2022