БАЛКАНСКИ ШАМИОНАТ ПО ОБЕЗДКА
АТИНА 2021

16-19 септември 2021, Маркополу, Атина

Галерия

Програма на състезанието

Откриване
Ветеринарен преглед
17.09.2021
17.09.2021 – Медали
18.09.2021
18.09.2021 – Медали
19.09.2021
19.09.2021 – Медали