БАЛКАНСКА ЛИГА
ПО ОБЕЗДКА
2022
BALKAN DRESSAGE
LEAGUE
2022

Ден 1:
08 септември 2022
ФИНАЛ

Ден 2:
09 септември 2022
ФИНАЛ

Ден 3:
10 септември 2022
ФИНАЛ

Ден 4:
11 септември 2022
ФИНАЛ

Ден 1:
06 август 2022
3-та квалификация

Ден 2:
07 август 2022
3-та квалификация

Ден 1:
09 юли 2022
2-ра квалификация

Ден 2:
10 юли 2022
2-ра квалификация

Ден 1:
21 май 2022
1-ва квалификация

Ден 2:
22 май 2022
1-ва квалификация