СЪДИЙСКИ СЪСТАВ
JUDGES TEAMS

Първо квалификационно състезание – 21-22 Май 2022 г.
First Qualifying event – 21-22 May 2022

Съдия / Judge

Eduard De Wolff van Westerrode
(NED)

Eduard De Wolff от Нидерландия има богат опит в конния спорт. През годините той се е състезавал в различни дисциплини – прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда.
5* Международен съдия по Обездка.
Бил е съдия на редица престижни състезания по целия свят като Световната купа на FEI, Световно първенство за млади коне, Европейски първенства и Олимпийските игри през 2016 г. в Рио де Жанейро.

Eduard De Wolff  from the Netherlands has extensive experience in equestrian sports. Over the years, he has competed in various disciplines, show jumping, dressage and all-round riding.
5 * International Dressage Judge.
He has competed in a number of prestigious competitions around the world, such as the FEI World Cup, the Young Horse World Championships, the European Championships and the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.

Съдия / Judge

Cristina Calin
(ROU)

Кристина Калин е родена и израснала в Румъния, завършва L’Ecole Nationale d’Equitation Saumur през 1997 г. Многократна балканска шампионка по обездка на Prix St.George и Intermediate I ниво.
Тя има опит в обучението на коне в дисциплините – прескачане на препятствия, обездка и състезания по гладки бягания. Тя прекарва 18 години в Дубай, като помага за изграждането на основите на обездката в ОАЕ, както и се състезава до ниво Intermediate I. Печели много FEI World Dressage Challenge състезания. Работи като треньор и организатор на състезания. Именно там тя започва да се занимава с обучение. По късно става и съдия. Преди 4 години тя се премества в Германия със своите 3 коня, за да придобие повече опит в сърцето на света на обездката. Завръща се в Румъния за да сподели своите умения за обучение и съдийство с балканския регион.
Най-добрият съвет за обездка от нея: „Когато нещата се объркат, върнете се към основите, имайки предвид скалата на обучението“.

Cristina Calin born and raised in Romania, finished L’Ecole Nationale d’Equitation Saumur in 1997. Multiple dressage Balkan Champion at Prix St.George and Intermediate level.
She has experience training many different breed of horses in showjumping,dressage,eventing and flat racing. She spent 18 years in Dubai helping build the foundation of dressage in the UAE, competing up to Intermediate 1 level and winning many FEI World Dressage Challenge competitions and as a trainer and show organiser. It is where she started training to become a judge due to the fact that many FEI judges were visiting for competitions and seminars. 4 years ago she moved to Germany with her 3 horses to get more experience in the heart of the dressage world. Now she is back in Romania trying to share her training and judging skills with the balkan region.
Top dressage tip from her “When things go wrong, go back to basics, mindful of the Scales of Training”.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Второ квалификационно състезание – 9-10 Юли 2022 г.
Second Qualifying event – 9-10 July 2022

Съдия / Judge

Eugenio Rovida
(ITA)

Eugenio Rovida е международен съдия по обездка 4* от Италия.

До миналата година бях ветеринарен лекар и санитарен директор на моята ветеринарна болница. Яздих в дисциплините обездка и всестранна езда. Съдия на международни турнири по обездка от 2010 г. и съм FEI съдия 4*.
Започнах да съдя през 1995 г. и съм пътувал наистина много, посещавайки състезания по обездка в повече от 40 различни страни по света.
Аз отговарям за италианската образователна система по обездка и все още преподавам на млади съдии.

Eugenio Rovida is 4* International Dressage Judge from Italy.

I was veterinarian surgeon and Sanitarian Director of my Vet.Hospital until last year. I was riding in Eventing and in Dressage too and I ‘m judging in international DRESSAGE SHOW since 2010 and FEI 4* judge now.
I was starting to judge in 1995 and I have travelled really a lot visiting for Dressage competitions more than 40 different COUNTRIES in the World.
I’m in charge in Italian Dressage Education System and still teaching to young Judges.

Съдия / Judge

Efi Koumpetsou
(GRE)

Efi Koumpetsou е национален съдия по обездка от Гърция ниво 4, което включва от млади коне до гранд при и параобездка. Член е на гръцката съдийска комисия за обучение на съдии. Ментор е на съдии обучаващи се за по високо ниво.
Назначена е за съдия от Сиеф (Кипър) за кипърските шампионати по обездка през 2021 и 2022 г.
Назначена е за съдия от Израелската федерация по конен спорт за провеждане на клиники по обездка свободен стил.

Efi Koumpetsou is a national dressage judge from Greece.
Dressage judge level 4 National-Young Horses up to Grand Prix + paradressage.
Member of Greek judges Committee for education of judges.
Mentor of judges for ascending level.
Appointed judge from Cyef (Cyprus) for Cypriot Championships 2021 and 2022.
Appointed judge from Israeli Equestrian Federation for freestyle clinics.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Трето квалификационно състезание – 6-7 Август 2022 г.
Third Qualifying event – 6-7 August 2022

Съдия / Judge

Barbara Franyo
(HUN)

Barbara Franyo е международен съдия по обездка 3* от Унгария.

Barbara Franyo is 3* International Dressage Judge from Hungary.

Съдия / Judge

Efi Koumpetsou
(GRE)

Efi Koumpetsou е национален съдия по обездка от Гърция ниво 4, което включва от млади коне до гранд при и параобездка. Член е на гръцката съдийска комисия за обучение на съдии. Ментор е на съдии обучаващи се за по високо ниво.
Назначена е за съдия от Сиеф (Кипър) за кипърските шампионати по обездка през 2021 и 2022 г.
Назначена е за съдия от Израелската федерация по конен спорт за провеждане на клиники по обездка свободен стил.

Efi Koumpetsou is a national dressage judge from Greece.
Dressage judge level 4 National-Young Horses up to Grand Prix + paradressage.
Member of Greek judges Committee for education of judges.
Mentor of judges for ascending level.
Appointed judge from Cyef (Cyprus) for Cypriot Championships 2021 and 2022.
Appointed judge from Israeli Equestrian Federation for freestyle clinics.

Съдия / Judge

Доц. Юри Вълев
(BUL)

Доц. Юрий Вълев е декан на Треньорския факултет в Националната спортна академия (НСА), занимаващ се с обучение по конен спорт.Той завършва през 1985 г. ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“) , София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.

Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.

Associate Professor Yuri Valev is a Dean of the Coaching Faculty at the National Sports Academy (NSA), engaged in training in equestrian sports. He graduated in 1985 from VIF “G. Dimitrov ”(National Sports Academy“ Vasil Levski ”), Sofia – specialty equestrian coach, ACS – master.
Since 1985 he has been a judge in the disciplines of jumping, all-round riding and dressage.

He is the author of the books: “Analysis of the mistakes made by the horse and the rider when jumping over obstacles”, “Basic dressage of the horse”, “Guide for initial training of the rider in equestrian sports”, “Guide for training the horse in equestrian sports”, “Control and evaluation of sports training in equestrian sports”, “Theory and methodology of horse dressage”, “Improvement of rider and horse training in jumping obstacles” and over 30 articles in the field of equestrian sports. His dissertation is entitled “Visualized methodology for initial training in equestrian sports.”

Финал Балканска Лига по Обездка и Международен Турнир CDI 1*
8-11 Септември 2022 г.
Final Balkan Dressage League and FEI CDI 1*
8-11 September 2022

Съдия / Judge

Tront Asmir
(NOR)

Tront Asmir е от Норвегия и е съдил в над 30 държави, включително в множество европейски и национални шампионати.
След дълги години работа в корпоративния свят в периода 2009-2016 заемаше длъжността директор на FEI за 0бездка и Пара Обездка.

Tront Asmir is from Norway, and has judges in more than thirty countries, including numerous European and National Championships.
After a long working carrier in the corporate world, he was in the years 2009-2016 the FEI Director for Dressage and Para Dressage.

Съдия / Judge

Eugenio Rovida
(ITA)

Eugenio Rovida е международен съдия по обездка 4* от Италия.

До миналата година бях ветеринарен лекар и санитарен директор на моята ветеринарна болница. Яздих в дисциплините обездка и всестранна езда. Съдия на международни турнири по обездка от 2010 г. и съм FEI съдия 4*.
Започвах да съдя през 1995 г. и съм пътувал наистина много, посещавайки състезания по обездка в повече от 40 различни страни по света.
Аз отговарям за италианската образователна система по обездка и все още преподавам на млади съдии.

Eugenio Rovida is 4* International Dressage Judge from Italy.

I was veterinarian surgeon and Sanitarian Director of my Vet.Hospital until last year. I was riding in Eventing and in Dressage too and I ‘m judging in international DRESSAGE SHOW since 2010 and FEI 4* judge now.
I was starting to judge in 1995 and I have travelled really a lot visiting for Dressage competitions more than 40 different COUNTRIES in the World.
I’m in charge in Italian Dressage Education System and still teaching to young Judges.

Съдия / Judge

Peter Hansaghy
(HUN)

Peter Hansaghy е 4* международен съдия по обездка от Унгария

Започнах да яздя на 11 годишна възраст. Състезавах се 24 години в дисциплините обездка и прескачане на препятствия. Треньор ми беше Тамаш Немети, офицер от кавалерията , племенник на известния треньор на националния отбор на САЩ, Берталан де Немемти. Станах международен съдия по обездка през 1989 г., а през 1992 г. станах международен съдия 4 *. От 2003 г. съм международен съдия по обездка и за млади коне. Аз съм в състава на учителите съдии на FEI Solidarity Department.
Съдил съм над 200 CDI, CDIO, CDI-W. Четири пъти съм бил в съдийския състав на Балканските първенства. Моята професия е дипломиран икономист, международен експерт по туризъм и маркетинг. Освен международен съдия по конен спорт в практическия живот, аз преподавам в различни университети и колежи от 31 години.

Peter Hansaghy is a 4* international dressage judge from Hungary.

I started to ride with 11. I competed for 24 years in dressage and in show jumping. My trainer was Tamás Némethy, cavalry (hussar) officer, nephew of the famous US National Team Coach, Bertalan de Né¬me¬thy. I became candidate international judge (3*) in dressage in 1989, international judge (4*) in 1992. Since 2003. I am on the list of FEI dressage judges for young horses as well. I am on the panel of tutor judges of FEI Solidarity Department.

I judged more than 200 CDIs, CDIOs, CDI-Ws and four times on Balkan Championships. My profession is dipl. economist, international expert in tourism and marketing. Beside working in the practical life, I am tea­ching on different universities and colleges since 31 years.

Стюард / Steward

Angele Svoronou
(GRE)

Angele Svoronou e международен стюард по Обездка 2* от Гърция.

Тя е международен стюард по Обездка 2* от 2002 г., международен стюард по прескачане на препятствия 3*, международен стюард по издържливост 2*, международен съдия по прескачане на препятствия 3*. Главен стюард на Балканския шампионат по Обездка (Мъже/Жени, Млади ездачи, Юноши и Деца) в Маркаполу Гърция 16-19 Септември 2021 г. Главен стюард на Гръцкия национален шампионат по Обездка през 2020 (23-27/9/2020) и 2021 (28/07-01/08/2021).
От 2001 до 2008 е заместник-секретар на Балканските първенства по конен спорт.
Владее Гръцки, Френски и Англииски.

Angele Svoronou is a FEI Steward Dressage 2* from Greece.

She is a FEI Steward Dressage 2* (since 2002), FEI Steward Jumping 3*,
FEI Steward Endurance 2*, FEI Judge Jumping 3*. Chief Steward at the Dressage Balkan Equestrian Championships (Seniors, Young Riders, Juniors and Children),
Markopoulo GRE, 16-19 September 2021. Chief Steward at the Greek National Dressage Championships 2020 (23-27/9/2020) and 2021 (28/07-01/08/2021).
From 2001 to 2008 Deputy of the Secretary of the Balkan Equestrian Championships (BEC)
She is speaking Greek, Français and English.